Misc British Marques

Small Volume British Car Makers

#63 1952 Jowett Jupiter Chassis No. E2 SAL 758R, #37 1954 Siata 300BC Chassis No. ST441BC
Bruce Brandt